Allt om fastighetsskatt och fastighetsavgift 2023/2024

Här kan du räkna ut fastighetsskatt eller fastighetsavgift som är den skatt eller avgift som du som fastighetsägare ska betala. Låt oss reda ut hur de skiljer sig och vem som betalar vad.

Fastighetens taxeringsvärde2 000 000 kr
Detaljerad uträkning av fastighetsskatt inkomståret 2023(deklarationen 2024)
2024
Taxeringsvärde2 000 000 kr
Årlig fastighetsskatt9 287 kr
Uppnår takbeloppetJa
Utan takbelopp15 000 kr
VillaförsäkringBeräkna pris
BolånJämför ränta
ElavtalJämför elavtal

Du når upp till taket för den maximala fastighetsskatten. Utan takbelopp hade du fått betala 15 000 kr i fastighetsskatt för din fastighet. År 2023 är takbeloppet för fastighetsskatten 9 287 kr.

En tabell över fastighetsskattens takbelopp för varje inkomstår och deklarationsår.
InkomstårDeklarationenTakbelopp
202320249 287 kr
202220238 874 kr
202120228 524 kr

Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för en fastighet?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Fastighetsskatt bostadsrätt

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Vanliga frågor om fastighetsskatt och fastighetsavgift

Hur betalar man fastighetsskatt eller fastighetsavgift?

Du behöver inte göra något speciellt för att betala din fastighetsskatt eller fastighetsavgift. I din inkomstdeklaration finns underlag för skatten eller avgiften redan ifylld och ingår i din skatteberäkning.

Betalar man fastighetsskatt eller fastighetsavgift för bostadsrätt?

Nej. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten betalar den fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Vad är fastighetsskatt?

Statlig fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder.

Vad är fastighetsavgift?

Kommunal fastighetsavgift betalas för bostäder i fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus (radhus, villa, fritidshus), lantbruk med bostadsbyggnad och tomtmark, jordbruksfastighet, ägarlägenhet eller hyreshus.

Vem betalar fastighetsskatt?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret.

När betalar man fastighetsskatt?

Småhus eller ägarlägenheter som har värdeår 2011 eller tidigare har inte behövt betala fastighetsskatt de första fem åren och betalat halv fastighetsskatt de följande fem åren.

Värdeåret är oftast det år då ditt hus var färdigbyggt.

Småhus eller ägarlägenheter med värdeår 2012 eller senare betalar ingen fastighetsskatt de första 15 åren.

När det väl är dags att betala din fastighetsskatt har Skatteverket redan tagit med den i din totala årliga skatteuträkning. Så du behöver alltså inte själv göra någon specifik inbetalning för fastighetsskatten.

Hur mycket är fastighetsskatten?

Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer.

Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde och bland annat när fastigheten är byggd.

Hur räknar man ut fastighetsskatt?

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Hur räknar man ut fastighetsskatt för bostadsrättsförening?

För en bostadsrätt är det ägaren till huset, alltså bostadsrättsföreningen, som ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Fastighetsskatten räknas ut på samma sätt.

Hur räknar man ut fastighetsavgift 2023/2024 för villa?

Använd kalkylatorn ovanför för att räkna ut fastighetsskatten.

Hur räknar man ut taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är en nyckelterm inom fastighetsvärdering och det komplexa beskattningssystemet. Det representerar det fastställda värdet som ligger till grund för beräkningen av olika skatter, särskilt fastighetsskatt. Denna värdering är avgörande för att skapa en rättvis och transparent grund för beskattningsprocessen.

Läs mer om taxeringsvärde här eller räkna ut din fastighets taxeringsvärde på Skatteverkets hemsida.

Fastighetsskatt
Bild: Miniatyrby av leksakshus som speglar fastighetsskattegrunden. Varje leksakshus representerar symboliskt de fastigheter som utgör grunden för den årliga fastighetsskatten.

Publicerad