🏠💰

Allt om fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift är den skatt eller avgift som du som fastighetsägare ska betala. Läs vidare så reder vi ut hur de skiljer sig och vem som betalar vad.

Beräkna fastighetsskatt

Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för en fastighet?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Fastighetsskatt bostadsrätt

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Vanliga frågor om fastighetsskatt och fastighetsavgift

Hur betalar man fastighetsskatt eller fastighetsavgift?

Du behöver inte göra något speciellt för att betala din fastighetsskatt eller fastighetsavgift. I din inkomstdeklaration finns underlag för skatten eller avgiften redan ifylld och ingår i din skatteberäkning.

Betalar man fastighetsskatt eller fastighetsavgift för bostadsrätt?

Nej. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten betalar den fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Vad är fastighetsskatt?

Statlig fastighetsskatt betalas för fastigheter som inte innehåller bostäder.

Vad är fastighetsavgift?

Kommunal fastighetsavgift betalas för bostäder i fastigheter som vid fastighetstaxeringen betecknas som småhus (radhus, villa, fritidshus), lantbruk med bostadsbyggnad och tomtmark, jordbruksfastighet, ägarlägenhet eller hyreshus.

Vem betalar fastighetsskatt?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret.

När betalar man fastighetsskatt?

Småhus eller ägarlägenheter som har värdeår 2011 eller tidigare har inte behövt betala fastighetsskatt de första fem åren och betalat halv fastighetsskatt de följande fem åren.

Värdeåret är oftast det år då ditt hus var färdigbyggt.

Småhus eller ägarlägenheter med värdeår 2012 eller senare betalar ingen fastighetsskatt de första 15 åren.

När det väl är dags att betala din fastighetsskatt har Skatteverket redan tagit med den i din totala årliga skatteuträkning. Så du behöver alltså inte själv göra någon specifik inbetalning för fastighetsskatten.

Hur mycket är fastighetsskatten?

Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer.

Fastighetsskatten baseras på fastighetens taxeringsvärde och bland annat när fastigheten är byggd. Här kan du beräkna din fastighetsskatt genom att fylla i fastighetens taxeringsvärde.

Fastighetsskatt
En bild på flera små leksakshus som symboliserar de fastigheter som ligger till grund för den fastighetsskatt en eventuell fastighetsägare betalar årsvis.

Publicerad och senast uppdaterad .