🏠💰

Allt om fastighetsskatt och fastighetsavgift

Fastighetsskatt eller fastighetsavgift är den skatt eller avgift som du som fastighetsägare ska betala. Läs vidare så reder vi ut hur de skiljer sig och vem som betalar vad.

Beräkna fastighetsskatt

Vem ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för en fastighet?

Den eller de som äger fastigheten den 1 januari det aktuella året ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften för den fastigheten hela det inkomståret. Hur mycket skatten eller avgiften uppgår till är förifylld på ägaren eller ägarnas inkomstdeklarationer. Om det är flera ägare av fastigheten betalar varje ägare sin andel av fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Fastighetsskatt bostadsrätt

Som ägare av en bostadsrätt är man inte ägare av en fastighet utan ägare av en andel i en bostadsrättsförening. Lägenheter är vanliga som bostadsrätter men bostäder som villor, parhus, radhus och kedjehus kan också vara bostadsrätter. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som äger och deklarerar fastigheten är det den som ska betala fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Du som ägare av en bostadsrätt ska alltså inte betala någon fastighetsskatt eller fastighetsavgift.

Vanliga frågor om fastighetsskatt och fastighetsavgift

Hur betalar jag min fastighetsskatt eller fastighetsavgift?

Du behöver inte göra något speciellt för att betala din fastighetsskatt eller fastighetsavgift. I din inkomstdeklaration finns underlag för skatten eller avgiften redan ifylld och ingår i din skatteberäkning.

Betalar jag fastighetsskatt eller fastighetsavgift för min bostadsrätt?

Nej. Eftersom att det är bostadsrättsföreningen som är ägare av fastigheten betalar den fastighetsskatten eller fastighetsavgiften.

Fastighetsskatt
En bild på flera små leksakshus som symboliserar de fastigheter som ligger till grund för den fastighetsskatt en eventuell fastighetsägare betalar årsvis.